Pytanie do RDOŚ w sprawie Pyromagic

Pomimo licznych apeli i protestów, włodarze naszego miasta po raz kolejny zdecydowali się na współorganizację destrukcyjnej dla środowiska imprezy.

Przypominamy, że podczas festiwalu Pyromagic pokazy odbywają się w bezpośrednim sąsiedztwie obszaru Natura 2000, w którym przebywa ponad 200 gatunków rzadkich ptaków. Wiele z nich jest objętych ścisłą ochroną. Pokaz fajerwerków odbywa się w tym miejscu pomimo, że ustawa o ochronie przyrody zakazuje umyślnego płoszenia lub niepokojenia zwierząt w miejscach noclegu w okresie rozrodu i wychowu młodych – a mamy obecnie pełnię sezonu lęgowego.

Wydarzenie ma również bardzo niekorzystny wpływ na nasze i tak już mocno zanieczyszczone powietrze. Podczas pokazów dochodzi do znacznego wzrostu stężenia szkodliwych pyłów zawieszonych.

Z przykrością stwierdzamy, że miasto nie podziela obaw wielu mieszkańców i aktywistów. Pozostaje głuche na argumenty poparte wynikami badań naukowych. Nie jest otwarte na dialog i próbę wypracowania rozwiązania satysfakcjonującego wszystkie strony i jednocześnie bezpiecznego dla środowiska.

W związku z tym, zwróciliśmy się do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Szczecinie z prośbą o pełną informację dotyczącą zapytań i wydawanych pozytywnych decyzji na organizację tego rodzaju wydarzeń. Zapytanie w tej sprawie, w trybie dostępu do informacji publicznej, skierował do RDOŚ 30.11.2018 członek naszego okręgu Sebastian Bednarski.

Zapytaliśmy:

– czy RDOŚ opiniowała używanie fajerwerków na terenach miasta?
– czy zamierza wypowiedzieć się w sprawie używania fajerwerków w Sylwestra 2018/2019 i kolejnych?
– czy opiniowała używanie fajerwerków podczas wydarzenia cyklicznego Pyromagic?
– czy dysponuje danymi dotyczącymi szkodliwości i skutków używania materiałów pirotechnicznych podczas wyżej wymienionych wydarzeń?”

W zeszłym roku nasze zapytanie pozostało bez odpowiedzi. Teraz wystąpimy o te informacje po raz kolejny.

Będziemy Was informować o dalszych losach tej sprawy.

SHARE IT:

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.