Petycja w sprawie stworzenia miejskiej strategii adaptacji do zmian klimatycznych

Petycja do Prezydenta Piotra Krzystka w sprawie stworzenia miejskiej strategii adaptacji do zmian klimatycznych, złożona przez przedstawicieli Szczecińskiego Okręgu Lewicy Razem dn. 05.07.2019:

Szanowny Panie Prezydencie,

Zwracamy się do Pana z petycją o podjęcie działań mających na celu stworzenie miejskiej strategii adaptacji do zmian klimatycznych i związanych z nimi zagrożeń dla Szczecina.

Prognozy raportu Międzyrządowego Zespołu ds. Zmian Klimatu wskazują, że Polska odnotuje najwyższy wzrost temperatur wśród krajów naszego regionu. W związku z tym zwiększy się częstotliwość występowania i intensywność fal upału, susz, powodzi, nawalnych deszczy i silnych wiatrów. Prognozowany jest również znaczny spadek różnorodności lokalnych ekosystemów.

Działania samorządu powinny zmierzać do możliwie skutecznego zabezpieczenia miasta i jego mieszkańców przed konsekwencjami tych zjawisk. Plan adaptacji powinien uwzględniać wiedzę i wytyczne zawarte w dokumentach poświęconych adaptacji do zmian klimatu, opracowywanych na szczeblu międzynarodowym, wspólnotowym i krajowym, a także dotyczących naszego regionu. Jest to niezwykle istotne nie tylko ze względu na skuteczność podejmowanych działań, ale również z uwagi na reguły pozyskiwania środków finansowych
z funduszy unijnych.

Sugerujemy, aby poza włączeniem w prace nad strategią wszystkich służb podległych magistratowi otworzyć się na współpracę z mieszkańcami, organizacjami pozarządowymi oraz zainteresowanymi ugrupowaniami politycznymi. Ponadto wskazane byłoby rozszerzenie zakresu planu adaptacyjnego o działania o charakterze powstrzymującym pogłębianie się katastrofy klimatycznej.

Postulujemy, żeby przy opracowywaniu strategii adaptacyjnej wziąć pod uwagę następujące propozycje:

1. Zdecydowane działania na rzecz termomodernizacji budynków.

2. Wspieranie użytkowników pojazdów elektrycznych i rowerów poprzez budowę
i rozbudowę odpowiedniej infrastruktury.

3. Utworzenie niskoemisyjnej Zielonej Strefy Ekologicznej dla samochodów osobowych, autobusów i samochodów ciężarowych oraz tworzenie stref “uspokojonego” ruchu.

4. Usprawnianie systemu transportu publicznego.

5. Powstrzymanie się od wycinek drzew poza tymi absolutnie uzasadnionymi.

6. Dofinansowanie służb ratowniczych.

7. Tworzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego z uwzględnieniem strategii adaptacji do zmian klimatycznych.

8. Przeprowadzenie analizy w zakresie możliwości budowy biogazowni.

9. Zwiększanie nakładów na finansowanie inwestycji związanych z zielenią miejską i wpieranie działań oraz inwestycji wpływających na zwiększanie powierzchni czynnych biologicznie (np. zielone dachy, łąki miejskie, parki, oczka wodne).

10. Działania edukacyjne i wspierające ograniczanie produkcji i spożycia mięsa. Organizowanie spotkań i wydarzeń edukacyjnych, wspieranie gastronomii wegańskiej
i wegetariańskiej, odpowiednio ułożona dieta w szkołach oraz zajęcia poświęcone żywności i metodom jej pozyskiwania i produkcji.

Szanowny Panie Prezydencie, prosimy o pozytywne rozpatrzenie naszej petycji. Jesteśmy przekonane i przekonani, że podjęcie działań w tym zakresie przyczyni się do zwiększenia komfortu, bezpieczeństwa oraz świadomości ekologicznej mieszkanek i mieszkańców naszego miasta.

SHARE IT:

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.