Razem dla opieki żłobkowej

Katarzyna Kosno i Maciej Szabla, liderzy naszych list do Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego, opowiedzieli dzisiaj dziennikarzom o tym, w jaki sposób władze wojewódzkie powinny działać na rzecz zwiększenia dostępności do opieki żłobkowej w ośrodkach dużych i mniejszych.

Zgodnie z wyliczeniami NIK, szansę na miejsce w żłobku ma w naszym województwie zaledwie jedno na dziesięć dzieci do 3 roku życia. Szacuje się, że w Szczecinie na miejsce czeka w żłobku ponad 1,5 tys. dzieci. W ostatnim czasie, dzięki głośnemu programowi Maluch+, w miejskich żłobkach przybyło zaś zaledwie 70 miejsc.

Brak opieki żłobkowej zmusza często kobiety do rezygnacji z pracy, bo wielu rodzin po prostu nie stać na zatrudnienie niani. Powrót do pracy po urlopie macierzyńskim lub wychowawczym jest w tych warunkach ogromnym stresem dla rodziców, szczególnie dla tych, którzy nie mogą liczyć na pomoc babć i dziadków dziecka oraz innych członków rodziny.

Skoro gminy i miasta nie radzą sobie ze stworzeniem sieci publicznych żłobków, z pomocą powinny przyjść władze województwa. Kwestią kluczową jest to, żeby projekty realizowane przez Marszałka rzeczywiście wyrównywały szanse na dostęp do usług publicznych. Przykładem projektu, który nie spełnia tego kryterium, jest naszym zdaniem realizowany od niedawna projekt “Zachodniopomorskie małe skarby”, dzięki któremu 700 rodziców ma otrzymać dofinansowanie na opiekę dzienną nad dzieckiem w żłobku lub poza nim.

Niestety, już podstawowe założenia rekrutacji nie sprzyjają wyrównywaniu szans, ale faworyzują osoby lepiej sytuowane. Matka, która może sobie pozwolić na wykorzystanie całego przysługującego jej urlopu macierzyńskiego ma szansę wziąć udział w naborze wniosków; matka, która z przyczyn ekonomicznych lub zawodowych musiała wrócić do pracy wcześniej traci tę możliwość już na starcie. Ponieważ nie ogłoszono dokładnego terminu rozstrzygnięcia konkursu rodzice nie mają możliwości zaplanowania urlopu macierzyńskiego i wychowawczego tak, aby spełnić jego wymagania. Co więcej, z udziału w programie wykluczono kobiety przebywające na urlopie wypoczynkowym pomiędzy urlopem macierzyńskim a wychowawczym, a także prowadzące działalność gospodarczą, którym nie przysługuje urlop ale zasiłek. Jeśli dodamy do tego, że Urząd Marszałkowski nie podjął w zasadzie żadnych działań, żeby informacja o projekcie dotarła do mniejszych ośrodków w województwie, musimy stwierdzić, że mamy do czynienia z projektem skierowanym do wąskiej grupy beneficjentów.

Według Partii Razem działaniom władz województwa powinna przyświecać zupełnie inna filozofia. Zamiast projektów skierowanych do nielicznych rodziców spełniających arbitralne kryteria, należy wdrażać programy zwiększające dostępność usług publicznych dla wszystkich. Dlatego:

• w przypadku opieki żłobkowej naszym priorytetem będzie tworzenie regionalnych programów finansowania nowych miejsc w żłobkach;

• zadbamy o komunikację i dialog. Programy wspierania opieki żłobkowej muszą być konsultowane z rodzicami i powiązane z szeroką akcją informacyjną na terenie całego województwa;

• zamiast prostego refundowania opieki chcemy zatrudniać i szkolić dziennych opiekunów dla dzieci, również w mniejszych ośrodkach miejskich i na terenach wiejskich;

• będziemy wspierać tworzenie żłobków i przedszkoli w miejscach pracy i na uczelniach we współpracy z tymi podmiotami.

SHARE IT:

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.