Nasi kandydaci – Michał Ziemski (okręg nr 1)

Michał Ziemski jest liderem naszej listy do Sejmiku Województwa w okręgu nr 1 (miasto Szczecin i powiat policki). Jest prawnikiem, który na co dzień walczy o prawa osób wykluczonych i dyskryminowanych. O sobie pisze tak:

Nie zgadzam się na politykę, z której korzystają tylko silni i wpływowi. Chcę samorządu, który daje siłę najsłabszym. Takiego, który dba o przestrzeganie praw pracowniczych, a jednocześnie daje wszystkim możliwość rozwoju.

Aby wykorzystać potencjał naszego województwa należy zwiększyć wsparcie dla nowych spółdzielni usługowych i produkcyjnych oraz przedsięwzięć non-profit. Rolą samorządu powinno być tworzenie lokalnych funduszy zalążkowych, inwestujących w przedsięwzięcia korzystne dla lokalnej społeczności.

Samorząd musi zapewniać wsparcie wszystkim nowo tworzonym związkom zawodowym. Pracownikom, którzy chcą się zrzeszyć zapewnić miejsce spotkań, wsparcie prawne oraz pomoc mediatora. W przedsiębiorstwach należących do województwa musimy wprowadzić nowoczesne metody zarządzania oparte na udziale pracowników w podejmowaniu decyzji.

Pełna lista kandydatek i kandydatów w okręgu nr 1:

ZIEMSKI Michał
ARBAROS Wiktoria Maria
LEWANDOWSKA Nina Ewa
KURUOGLU Jolanta Teresa
KAWECKI Maciej Hubert

SHARE IT:

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.