Razem dla kobiet i równego traktowania

W poniedziałek grupa posłanek Platformy Obywatelskiej spotkała się ze szczeciniankami na debacie o prawach, oczekiwaniach i aspiracjach kobiet. Były na niej obecne również członkinie Razem Szczecin – Wiktoria Arbaros, aktywistka ruchu LGBT i Joanna Wójcik, animatorka kultury.

Spotkanie rozpoczęło się od prezentacji dokonań na rzecz praw kobiet koalicji PO-PSL. Niektóre z tych rozwiązań istotnie były korzystne, ale uczestniczki wskazywały również na istotne luki oraz zaniedbania. Największe rozczarowania pojawiły się w dalszej części kiedy mowa była o prawie do aborcji, związkach partnerskich, systemowych rozwiązaniach wyrównujących szanse w dostępie do edukacji czy na rynku pracy. Z wypowiedzi Pań Posłanek ewidentnie wynika, że główna partia opozycyjna nie będzie dążyła do realizacji postulatów progresywnych, takich które było słychać podczas Czarnych Protestów. Podczas spotkania wręczono kobietom pilniki do paznokci – zupełnie jakby PO chciała powiedzieć im, żeby w walce o swoje prawa pozbyły się pazurów i grzecznie słuchały ich i tak nieśmiałych i zachowawczych obietnic… Widać wyraźnie, że kurs wyznaczony przez przewodniczącego Schetynę polegający na skręcie w prawo, ku konserwatyzmowi światopoglądowemu będzie obowiązujący.

Nie ma mowy żeby tak było w przypadku Partii Razem. Równouprawnienie i prawa kobiet są dla nas priorytetem od momentu powstania, są rdzeniem naszej tożsamości, a nie kwiatkiem do kożucha lub pustą obietnicą mającą zapewnić kilka procent w sondażach. To dlatego we wszystkich organach Razem obowiązuje parytet. Od samego początku współpracujemy z organizacjami kobiecymi. Byliśmy wśród inicjatorów Czarnych Protestów. Walczymy o liberalizację prawa aborcyjnego, o budowę żłobków.

Żeby nie być gołosłownymi, zebraliśmy dla Was nasze najważniejsze propozycje i postulaty Partii Razem w tym dokumencie. Kopię tego dokumentu przekazaliśmy posłankom jak i obecnemu na spotkaniu kandydatowi na prezydenta Sławomirowi Nitrasowi z nadzieją, że przynajmniej część z tych rozwiązań zdecydują się poprzeć i wdrażać, co byłoby niewątpliwą korzyścią dla wszystkich kobiet.

Z treścią dokumentu można się zapoznać tu: https://goo.gl/UpfETZ

Oto niektóre z postulatów:
– przyjęcie przez Polskę Konwencji Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej oraz bezwzględna walka z przemocą w rodzinie
– wprowadzenie edukacji równościowej i seksualnej w szkołach
– pełna dostępność i dofinansowanie środków antykoncepcyjnych
– pełny i legalny dostęp do aborcji do 12 tygodnia ciąży
– refundacja zabiegów in vitro
– przywrócenie zniesionych standardów opieki okołoporodowej
– skuteczne egzekwowanie zaległości alimentacyjnych
– aktywna rola państwa w wsparciu rodzin (m.in. poprzez system świadczeń, zwiększenie środków przeznaczonych na budową żłobków i przedszkoli, zmiany w polityce zdrowotnej, w systemie edukacji, dłuższe urlopy rodzicielskie, zarówno dla kobiet jak i dla mężczyzn)

 

SHARE IT:

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.