Rocznica powołania Rządu Daszyńskiego

Jak co roku Partia Razem opublikowała “Daszyniówkę”: bezpłatną gazetę tematyczną, upamiętniającą powołanie 7 XI 1918 r. Tymczasowego Rządu Ludowego w Lublinie. Współczesna narracja historyczna niemal całkowicie pomija rewolucyjny i socjalistyczny charakter pierwszego rządu niepodległej Polski, skupiając się na dniu 11 listopada, kiedy powołana przez władze okupacyjne, a złożona z przedstawicieli kleru i arystokracji Rada Regencyjna przekazała władzę wojskową Naczelnemu Dowódcy Wojsk Polskich. Tymczasem to w programie Rządu Ignacego Daszyńskiego znalazły się: równouprawnienie bez względu na pochodzenie i wyznawaną religię, wolność sumienia, wolność do zrzeszania się i do zgromadzeń, ośmiogodzinny dzień pracy, ubezpieczenia emerytalne, bezpłatna i świecka szkoła – osiągnięcia, których musimy w Polsce bronić również dziś.

Dzisiejsze rozdawanie “Daszyniówki” rozpoczęliśmy pod siedzibą szczecińskiego Oddziałowego Biura Badań Historycznych IPN: instytucji, która czyni ostatnio wiele starań, aby polską historię przedstawić jednostronnie, w myśl ideologicznych wytycznych.

Gazetę w formacie PDF można przeczytać tutaj:

http://bit.ly/2zup8c3

Zachęcamy do lektury!

SHARE IT:

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.