Powstrzymać regres na wsi

Katarzyna Kosno, rolniczka, członkini Rady Programowej Kongresu Kobiet i jego wice-pełnomocniczka na region Pyrzyce, członkini Zespołu ds. Sytuacji Kobiet z Obszarów Wiejskich i Mniejszych Ośrodków Miejskich przy Pełnomocniczce Rządu ds. Równego Traktowania jest liderką naszej listy sejmikowej w okręgu nr 5. Zapraszamy do lektury jej artykułu, który ukazał się w biuletynie wyborczym KW Razem.

Mieszkam na wsi od 48 lat. Przeżyłam już dostatecznie wiele reform obszarów wiejskich – i dawniej, przed rokiem 1989, i teraz, za czasów PiS – by wiedzieć, jakie są rzeczywiste potrzeby wsi i jak samorząd powinien na nie skutecznie odpowiadać.

Obecnie wygląda to tak: polska wieś zaczyna cofać się do średniowiecza. Dla osób, które nie posiadają gospodarstwa, zwłaszcza dla utrzymujących się z zasiłków, życie na niej to ciągła walka o godne życie i mierzenie się stale z tymi samymi problemami z transportem, z dostępem do służby zdrowia i ze zrobieniem prostych zakupów. Kobietom jest jeszcze trudniej. Z przeprowadzonych niedawno badań opinii wynika, że mieszkanki wsi nie chcą już nawet zgłaszać aktów przemocy, bo boją się wytykania palcami i przechodzenia przez trudne pytania na komisariacie. Naczelnym autorytetem, upominającym kobiety jak mają żyć i jak wychowywać swoje dzieci jest nadal powszechnie ksiądz proboszcz.

Żeby odmienić tę sytuację wieś potrzebuje finansowania jasno określonych działań i przedsięwzięć. W naszym okręgu nie da się nie zauważyć, jak bardzo podupadłe małe miasteczka i miejscowości na obszarach wiejskich potrzebują tchnięcia w nie nowego życia: remontów dróg i chodników, zapewnienia kanalizacji i dostępu do sieci gazowej w każdej miejscowości, rewitalizacji zabytków. Także lokalna polityka energetyczna domaga się unowocześnienia, a otwarcie się samorządu (we współpracy z miejscowymi przedsiębiorcami) na wykorzystanie zasobów energii odnawialnej dodatkowo zapewni nowe miejsca pracy. Korzystnie na rozwój okręgu wpłyną także samorządowe programy dofinansowania działalności gospodarczej, z uwzględnieniem równości kobiet i mężczyzn jako ich beneficjentów.

Jako radna Sejmiku Województwa zamierzam walczyć o godne życie mieszkańców wsi i niewielkich miejscowości – to tutaj powinny trafiać większe niż dotychczas dotacje na edukację i kulturę: na żłobki, przedszkola i szkoły, a także na lokalne biblioteki i ośrodki kultury. Tylko w ten sposób możemy zapewnić naszym dzieciom – i przyszłym pokoleniom – równe szanse!

Problemem na wsi i w mniejszych miejscowościach nadal pozostaje kwestia komunikacji i transportu. Nie wszyscy mieszkańcy posiadają własne samochody (w tym osoby starsze, i, co oczywiste, dzieci i młodzież, ponadto także całe rodziny), a transport publiczny znajduje się w stanie widocznego kryzysu. Uważam, że rozwiązaniem tej sytuacji będzie stworzenie finansowanych przez samorząd sieci komunikacyjnych, efektywnie łączących ośrodki miejskie z otaczającymi je mniejszymi miejscowościami. W przypadku osób starszych, mających problemy zdrowotne i trudności z przemieszczaniem się, skutecznym rozwiązaniem będzie dodatkowe wsparcie w formie teleopieki.

Nawet realizacja wszystkich tych działań nie uchroni jednak polskiej wsi przed dalszym regresem o ile nie zapewni się godnego życia mieszkającym na niej kobietom potrzebującym wsparcia w powrocie na rynek pracy po urlopach wychowawczych, matkom samodzielnie wychowującym dzieci oraz rodzinom doznającym przemocy fizycznej i ekonomicznej. Wieś XXI wieku to miejsce, w którym samorząd otacza opieką najbardziej potrzebujących.

SHARE IT: Facebook Twitter Pinterest Google Plus StumbleUpon Reddit Email

Komentarze

You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>