Dzień kobiet – rozwiązania zamiast kwiatów

Podczas gdy politycy z partii rządzącej i z opozycji zgodnie rozdawali na ulicach Szczecina tulipany po 80 gr/szt [1], Maria Serafinowicz i Joanna Wójcik ze szczecińskiego okręgu Partii Razem zaproponowały konkretne rozwiązania wychodzące naprzeciw potrzebom mieszkanek naszego województwa. Wśród propozycji przedstawionych przez nie na zorganizowanej przez nas konferencji znalazły się m.in.:

WSPARCIE W OPIECE NAD SENIORAMI

Czas, by samorząd wziął na siebie współodpowiedzialność za pomoc osobom starszym. Córki, wnuczki i synowe, opiekujące się swoimi rodzicami, dziadkami i teściami, powinny móc liczyć na pomoc państwa. W Szczecinie, mieście prawie 400-tysięcznym, w domach opieki nad osobami starszymi i przewlekle chorymi jest zaledwie 648 miejsc. Chcemy miejsc w DPS-ach do których rodzina będzie miała zaufanie. Chcemy pomocy pielęgniarek, codziennego, realnego wsparcia.

POMOC DLA OFIAR PRZEMOCY

Przemoc domowa to kolejny przemilczany problem. Kobiety, które jej doświadczają, muszą często uciekać ze wspólnego mieszkania, ale nie mają dokąd. W 2014 r. szczeciński MOPR otrzymał zgłoszenia o 1797 aktach przemocy w rodzinie, tymczasem w hotelu dla ofiar przemocy jest tylko 21 miejsc. Ponadto, do 2020 roku miasto zamierza pozbywać się średnio 900 mieszkań komunalnych rocznie. W takich warunkach nie można liczyć na sprawny system odseparowywania ofiar przemocy od jej sprawców. Trzeba też nauczyć instytucje samorządowe lepszego rozpoznawania przemocy domowej i uprościć procedurę Niebieskiej Karty [2].

GODNE PŁACE

Ani opieka, ani edukacja, ani służba zdrowia i pomoc społeczna nie będą działać dobrze, jeśli nie zaczniemy godnie płacić osobom, które pracują w zawodach opiekuńczych. Przedszkolanka, pielęgniarka, opiekunka w DPS, pracownica żłobka – to odpowiedzialne, wymagające wykształcenia i wiążące się z ogromną odpowiedzialnością zawody. Czy przyczyną, dla której zarobki w całym tym sektorze są tak niskie nie jest czasem fakt, że pracują w nim głównie kobiety?

W Dniu Kobiet Polki zawsze mogą liczyć na piękne słowa i powierzchowne gesty. Partia Razem chce wyjść poza nie, w stronę przemyślanych i praktycznych rozwiązań problemów naszych współobywatelek.

[1] https://www.fresh-market.pl/ceny/kwiaty_tulipan,g343409721
[2] http://www.infor.pl/…/przemoc-w-rodzinie/254357,Czym-jest-N…

SHARE IT: Facebook Twitter Pinterest Google Plus StumbleUpon Reddit Email

Komentarze

You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>