List poparcia dla pracowników DPS

W poniedziałek 11 grudnia przekazaliśmy Prezydentowi Szczecina Piotrowi Krzystkowi list otwarty. Wyrażamy w nim poparcie dla pracownic i pracowników Domu Pomocy Społecznej przy ulicy Kruczej.

Załoga DPS-u domaga się podwyżek oraz odpowiedniego wynagradzania za pracę w soboty i niedziele oraz za dyżury nocne. Żądanie 500 złotych podwyżki netto wysuwane przez osoby pobierające wynagrodzenie w wysokości bliskiej płacy minimalnej uważamy za mało wygórowane. Dotychczasowe propozycje władz miasta nie spełniają nawet tego skromnego postulatu.

Nie tylko zwykła przyzwoitość i poczucie sprawiedliwości domagają się godnego wynagradzania za ciężką i odpowiedzialną pracę opiekuńczą. Leży ono w interesie nas wszystkich. W obliczu starzenia się społeczeństwa, poprawa warunków pracy w opiece nad osobami starszymi staje się kwestią palącą.

Do Partii Razem z DPS-ów w całym kraju docierają sygnały niezadowolenia. Wspieraliśmy niedawne protesty i strajk w Częstochowie, wspieramy także starania pracowników ośrodków w Szczecinie. Panie Prezydencie, apelujemy o wyjście im naprzeciw!

SHARE IT: Facebook Twitter Pinterest Google Plus StumbleUpon Reddit Email

Komentarze

You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>