STOP prywatyzacji służby zdrowia – protest w Białogardzie

19 sierpnia 2016 r. zebraliśmy się pod Szpitalem Powiatowym w Białogardzie, aby protestować przeciwko prywatyzacji służby zdrowia oraz przeciwkoi łamaniu praw pracowniczych przez prywatną spółkę Centrum Dializa.

W 2014 roku, w wyniku przeciągających się problemów finansowych, szpital w Białogardzie zostaje, mimo protestów związkowców, ale zgodnie z zapisami ustawy z 2011 r., przekształcony w spółkę handlową. W październiku 2015 r. zarządcą szpitala staje się firma Centrum Dializa z Sosnowca, firma znana z łamania praw pracowniczych i drakońskich oszczędności, zarządzająca szpitalami w Pszczynie, Łasku i Opatowie.

W styczniu 2016 r. w białogardzkim szpitalu miała miejsce pierwsza fala niezapowiedzianych zwolnień. Później część lekarzy i pielęgniarek rezygnuje z pracy ze względu na fatalne warunki i marne wynagrodzenia. Szpital z powodu braku personelu zamyka niektóre oddziały, w tym oddział chirurgii i oddział ratunkowy. W sierpniu umiera pracownica – jak wykazało później śledztwo, 44-letnia anestezjolożka pracowała przez 4 doby z rzędu. Dyrekcja szpitala nie widzi problemu – lekarka oficjalnie prowadziła jednoosobową działalność gospodarczą.

Prywatyzacja służby zdrowia zawsze wiąże się ze zmianą priorytetów: zyski stają się ważniejsze niż dobro pacjentów. Jest to prosta droga do wyzysku pracowników, który prowadzi do znacznego obniżenia jakości usług. Wszystko odbywa się za przyzwoleniem polityków, z jednej strony ułatwiających prywatnym spółkom przejmowanie placówek, z drugiej zaś – odbierających odpowiednim organom możliwość karania spółek za łamanie praw pracowniczych i innych standardów obowiązujących w cywilizowanej służbie zdrowia.

Partia Razem apeluje o powstrzymanie prywatyzacji szpitali i respektowanie praw pracowników placówek medycznych. Nie zgadzamy się na koszmarne warunki pracy szpitalnego personelu, odbijające się zarówno na pracownikach jak i na pacjentach. Nie zgadzamy się na likwidowanie kolejnych oddziałów i zmuszanie mieszkańców gmin i powiatów do szukania opieki zdrowotnej w miastach odległych o setki kilometrów.

Głównym celem służby zdrowia nie jest i nie powinna być minimalizacja kosztów i maksymalizacja zysków: jest nim fachowa opieka nad pacjentami. Zdrowie prawem, nie towarem!

SHARE IT: Facebook Twitter Pinterest Google Plus StumbleUpon Reddit Email

Komentarze

You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>